I. třída

 

1. ročník
Třídní učitelka: PhDr. Iva Palánová
Počet žáků: 5

2. ročník
Třídní učitelka: PhDr. Iva Palánová
Počet žáků: 3

3. ročník
Třídní učitelka: PhDr. Iva Palánová
Počet žáků: 7