Aktuality pro rodiče

Nový Knín

Královské zlatohorní město leží na říčce Kocábě a přilehlém návrší. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a byla spojena především s těžbou zlata přímo ve městě a okolí. Nachází se zde velké množství památkově chráněných míst, mezi něž patří například kostel sv. Mikuláše na náměstí Jiřího z Poděbrad a objekt zvaný Mincovna, původní sídlo purkmistrovského úřadu, který jsme 10. 6. navštívili  v rámci projektu OPV EU Šablony II 2019 Suchodol. Poslechli jsme si zajímavé a poutavé vyprávění paní průvodkyně, prohlédli jsme si expozice, dozvěděli se spoustu zajímavých informací o těžbě zlata a jeho zpracování. Následně jsme se odebrali do zahrady Mincovny, kde byla připravena obrovská káď s vodou a jeli jsme se rýžovat  zlato. Každému se podařilo alespoň kousíček zlata ukořistit a paní průvodkyně ho přilepila na osvědčení, takže si ho žáci odnesou domů. Po svačině jsme se přemístili do autobusu a pokračovali do Prostřední Lhoty, kde jsme navštívili Špýchar. Žáci si s paní Mgr. Janou Fialovou prohlédli staré stroje, vysvětlili si, k čemu sloužili a jak se s nimi pracovalo. Pomocí obrázků je vyhledávali, pracovali ve skupinách. Vše se vydařilo, počasí nám přálo, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a tak nastal čas návratu.

Všem zúčastněným moc děkujeme, dostali jsme pochvalu, jak máme vychované děti a to nás moc těší :o)

Nový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový KnínNový Knín