Aktuality pro rodiče

Dopravní výchova

V pondělí 7. 6. 2021 k nám do školy přijela paní školitelka z dopravního hřiště z Příbrami. Připravila si pro žáky povídání o tom, jak to chodí v dopravním provozu a na co si žáci mají dávat pozor. Společně jsme zopakovali dopravní značky a zaměřili se na situace v provozu, s kterými se žáci mohou setkat. Pověděli jsme si o tom, co má mít plně vybavené kolo, co je povinné a co patří mezi nepovinné prvky. Žáci se naučili, jak si správně upevnit helmu a do kolika let je povinná. Následně jsme si promítali film na téma „ Jak se chovat na silnici“, nejen jako cyklista, ale i jako chodec.

Všichni se moc těšíme na 28. 6., až společně vyrazíme na dopravní hřiště, abychom si to, co jsme se dozvěděli, vyzkoušeli v praxi. Žáci čtvrtých a pátých ročníků mohou získat řidičský průkaz na kolo, ale nebude to úplně zadarmo! Musí přece vědět, jak se bezpečně pohybovat po komunikacích. Pokud byste se chtěli připravovat, otevřete stránky IBESIP.CZ, kde naleznete testy + značky pro Vaše děti.

Dopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchova