Školská rada

Složení:
Za zřizovatele: Emil Tabaček, předseda ŠR
                         Ing. Dagmar Štveráková Hejduková
Za pedagogické pracovníky: Blanka Holovková, vychovatelka ŠD
                                              Ivana Horbaniucová,  ved. učitelka MŠ
Za zákonné zástupce žáků: Štěpánka Sůsová
                                             Mgr. Pavel Truxa