Projekty

Den jazyků

ŠABLONY II 2019 - SUCHODOL 
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je realizován ZŠ a MŠ Suchodol a je zaměřen na kombinaci následujících témat:
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 


CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN mimo školu


V rámci Šablon II jsme realizovali celoškolní projektový den mimo školu ve SKANZENU VYSOKÝ CHLUMEC. Cílem této aktivity byl rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání probíhalo v oblasti podpory společného vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ a rozvoje klíčových kompetencí dětí i žáků. Během projektu byl kladen důraz na aktivační metody vzdělávání, metody kooperativního učení a vedení k samostatnosti, rozvoji kritického myšlení a kreativních metod výuky s důrazem na praktickou využitelnost poznatků. Celý projekt byl hrazen cca 26 000,- Kč z Šablon II 2019- Suchodol.
 

Projekt VÁNOCE


Dne 12. 12. proběhl projektový den Vánoce. Naše děti se během výuky seznámily s tradicemi vánočních svátků za dob našich prababiček. Děti celý den držely pozitivní atmosféru ve vánočním duchu a pomáhaly si při výrobě vánočních ozdob (malování betlémových figurek ze sádry, navlékaní korálku na drátek a obalování ořechu), které si buď odnesly domů, nebo jimi vyzdobily prostory školky. Děkujeme paní Trantinové za poutavé vyprávění.

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3
Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Název projektu CZ: Šablony II 2019 - Suchodol
Název projektu EN: Template II 2019 - Suchodol
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Výzva 56 OP VK
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Jazykově-vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii
Za pomoci prostředků EU z Výzvy 56 v programu OP VK jsme připravili zahraniční jazykový pobyt. Naši žáci začátkem října (4. 10. - 10. 10. 2015) vyjeli do Velké Británie. Cesta autobusem do městečka Margate byla určena pro 10 žáků a 1 pedagoga naší školy.
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí byl zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka. Žáci absolvali výuku angličtiny v rozsahu 9 vyučovacích hodin a seznámili se s významnými reáliemi Margate a jeho okolí (Whistable, Canterbury). Výuka probíhala v jazykové škole v Londýně. Pobyt byl doplněn řadou výletů a prohlídek nejznámějších míst jižní Anglie a především hlavního města Velké Británie, Londýna.

 Dotace byla přiznána a uhrazena na účet školy.Čtenářské dílny

Naše škola se v tomto školním roce zapojila též do projektu „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“. V rámci výzvy 56 škola vybavila školní knihovnu velkým množstvím krásných nových knih a zároveň uskuteční 10 čtenářských dílen rozložených do celého školního roku 2015/16.ZŠ a MŠ Suchodol je zapojena již několik let do projektu Ovoce do škol a programu Zdravé zuby.

Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce do škol mají žáci prvního stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

Tento projekt je hrazen z prostředků EU (73%) a České republiky (27%).

Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.


Charitativní projekty

ZŠ a MŠ Suchodol je řadu let zapojena do charitativních projektů Fond Sidus a Život dětem.


Výnosy ze sbírky jsou určeny na vybavení dětských zdravotnických zařízení v ČR, na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a současně na nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a další zařízení pečující o nemocné a postižené děti.


Děti ze ZŠ pomáhají také díky projektu Čtení pomáhá.

Les ve škole 

mezinárodní výukový program o lese, který běží v 21 zemích světa
Žák, který se účastní programu:
MÁ RÁD LES
Využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i tvoření, vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

ZKOUMÁ LES
Pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají (život organizmů i vztahy mezi nimi, toky energií a koloběhy látek) i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

PEČUJE O ZELENÁ MÍSTA
ve svém okolí, přímo (v lese, parku, či v truhlíku) i skrze zapojení dalších dětí či dospělých.

ŠETŘÍ A UPŘEDNOSTŇUJE DŘEVO
před jinými materiály tam, kde je to možné (a nejlépe dřevo z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů). Tam kde to dává smysl, šetří množství spotřebovaného dřeva (díky úsporám a třídění papírů a opravám dřevěných předmětů).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
den-jazyku-zs-a-ms-suchodol-30.9.2020-1-.pdf 1399.7 Kb