HARMONOGRAM školního roku 2020/2021

 • Základní škola je otevřena od 7. 15 hodin do 16.00 hodin
 • Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020 (výuka 7. 35- 8. 20 hodin),
 • ŠD do 12. 00 hodin, oběd lze přihlásit před zahájením vyučování u vedoucí jídelny,
 • žáci obdrží formuláře a potvrzení, které vyplněné zákonnými zástupci odevzdají tř. uč. v termínu do 18. 9. 2020 a Posudek o zdravotní způsobilosti do 30. 9. 2020.
 • Výuka 1. týden:

1. r.: středa, čtvrtek 7. 35- 9. 15 hodin; pátek 7. 35- 11. 20 hodin,  po ukončení vyučování budou všichni žáci předáni vychovatelce školní družiny.

2. - 5. r.: středa, čtvrtek, pátek 7. 35- 11. 15 hodin; od pondělí 7. 9. výuka dle platného rozvrhu (provizorní varianta)                                      

 • Mateřská škola v běžném režimu od 1. 9. 2020 6. 45 – 16. 15 hodin
 • Lyžařský jednodenní kurz- Monínec pro MŠ i ZŠ 27. 1. 2021
 • Den otevřených dveří 10. 3. 2021
 • Zápis do prvních tříd 21. 4. 2021
 • Kurzy plavání únor - duben 2021
 • Zápis do MŠ 10. 5. 2021
 • Ozdravný pobyt ZŠ Orlík nad Vltavou červen 2021

 

Prázdniny ve školním roce

 •  
 • 29. a 30. října 2020 – podzimní prázdniny
 • 23. prosince 2020 – 1. ledna 2021 – vánoční prázdniny
 • 29. ledna 2021 – pololetní prázdniny
 • 8. února – 14. února 2021 – jarní prázdniny
 • 1. dubna – 2. dubna 2021 – velikonoční prázdniny
 • 1. července – 31. srpna 2021 – hlavní prázdniny