HARMONOGRAM školního roku 2021/2022

 • Základní škola je otevřena od 7. 15 hodin do 16.00 hodin
 • Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2021 (výuka 7. 35- 8. 20 hodin),
 • ŠD do 12. 00 hodin, oběd lze přihlásit před zahájením vyučování u vedoucí jídelny,
 • žáci obdrží formuláře a potvrzení, které vyplněné zákonnými zástupci odevzdají tř. uč. v termínu do 17. 9. 2021 a Posudek o zdravotní způsobilosti do 30. 9. 2021.
 • Výuka 1. týden:

1. r.:  čtvrtek 7. 35- 9. 15 hodin; pátek 7. 35- 11. 20 hodin,  po ukončení vyučování budou všichni žáci předáni vychovatelce školní družiny.

2. - 5. r.: čtvrtek, pátek 7. 35- 11. 15 hodin; od pondělí 6. 9. výuka dle platného rozvrhu (provizorní varianta)                                      

 • Mateřská škola v běžném režimu od 1. 9. 2021 -  6. 45 – 16. 15 hodin
 • Lyžařský jednodenní kurz- Monínec pro MŠ i ZŠ leden 2022
 • Den otevřených dveří 9. 3. 2022
 • Zápis do prvních tříd 20. 4. 2022
 • Kurzy plavání únor - duben 2022
 • Zápis do MŠ 11. 5. 2022
 • Ozdravný pobyt ZŠ -  červen 2022
 • ředitelské volno 27.9.2021 - organizačně technické důvody

 

Prázdniny ve školním roce

 •  
 • 27. a 29. října 2021 – podzimní prázdniny
 • 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 – vánoční prázdniny
 • 4. února 2022 – pololetní prázdniny
 • 21. února – 27. února 2022 – jarní prázdniny
 • 14. dubna 2022 – velikonoční prázdniny
 • 1. července – 31. srpna 2022 – hlavní prázdniny