Aktuality

Testování - leták pro rodiče

Testování - leták pro rodičeTestování - leták pro rodičeTestování - leták pro rodičeTestování - leták pro rodičeTestování - leták pro rodiče


Testování - leták pro žáky

Testování - leták pro žáky


1. Fáze otevírání škol a režimových opatření

1. Fáze otevírání škol a režimových opatření


Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021


DAR pro děti MŠ a žáky ZŠ od MAP II ORP Příbram, MAS BRDY a MAS Podbrdsko

Na žáky ve škole nyní čekají nové pomůcky- Sada Tvořivost a na děti ve školce stavebnice Magnoformers - Jumbo plus, Městečko s didaktickým materiálem pro MŠ a Architekt, které jsme získali prostřednictvím MAP II ORP Příbram s MAS BRDY a s MAS Podbrdsko, podporující polytechnické vzdělání v MŠ i tvořivost, iniciativu a podnikavost v ZŠ.

DAR pro děti MŠ a žáky ZŠ od MAP II ORP Příbram, MAS BRDY a  MAS PodbrdskoDAR pro děti MŠ a žáky ZŠ od MAP II ORP Příbram, MAS BRDY a  MAS PodbrdskoDAR pro děti MŠ a žáky ZŠ od MAP II ORP Příbram, MAS BRDY a  MAS Podbrdsko


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021


Rozhodnutí krajské hygienické stanice

Rozhodnutí krajské hygienické stanice

 

Rozhodnutí krajské hygienické stanice


Dopis rodičům dětí MŠ od krajské hygienické stanice

Dobrý den,


obdrželi jsme dnes od vedení  Mateřské školy Suchodol (dále jen „mateřská škola“), informaci o tom, že Vaše dítě bylo dne 22.02.2021 přítomno v mateřské škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, v rámci provozu mateřské školy.


Na Vaše dítě se díky této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25.09.2020 bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do 04.03.2021 včetně.  
Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění
COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
Pro ukončení karantény po 10 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je povinnost Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 04.03.2021 včetně.  
Do školského zařízení může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku testu, uplynutí desetidenní karantény, tedy po 04.03.2021, za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Na test je třeba se předem registrovat dle požadavků konkrétního odběrového místa.


Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test a také doklad
o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail. V případě nepřítomnosti lékaře může žádanku na PCR test vystavit KHS.


V případě pozitivního výsledku testu, bude dítě minimálně na 10 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti. Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 10 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujte o tom prosím ihned vedení školy a také mne na e-mailovou adresu  (hdm_pb@khsstc.cz).


Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od prodělání onemocnění neuplynulo více než 90 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do mateřské školy nadále docházet (není-li z důvodu karantény zařízení celé uzavřené). Pokud tuto skutečnost vedení mateřské školy nezaznamenalo, např. v případě prodělání onemocnění v době vánočních prázdnin a podobně, bude nutné na tuto skutečnost vedení mateřské školy upozornit a případně i doložit – například SMS zprávou o pozitivitě dítěte nebo alespoň čestným prohlášením zákonných zástupců dítěte. Tuto informaci o 90 denní ochranné lhůtě Vašeho dítěte sdělte, prosím, také mně na výše uvedenou e-mailovou adresu.


Další praktické informace naleznete zde: http://khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace---co-nasleduje-jste-li-pozitivni--nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5834_5834_161_1.html
Děkuji. V případě nejasností mne prosím kontaktujte.


Daniela Novotná, DiS.  
referentka oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Příbram a Beroun
 


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


Aktuální informace MŠMT

Aktuální informace MŠMT

Aktuální informace MŠMT

Aktuální informace MŠMT

Aktuální informace MŠMT


Charitativní sbírka pro Fond Sidus

V prosinci se naše škola opět zapojila do veřejné sbírky pro Fond Sidus, jehož cílem je podporovat děti dlouhodobě nemocné, či se zdravotním postižením. Sbírka proběhla formou prodeje magnetických záložek a LEPÍKŮ. Zakoupením těchto předmětů jsme přispěli částkou 1 730 Kč. Děkujeme žákům ZŠ, dětem MŠ a všem rodičům, kteří pomohli při charitativní sbírce.

Charitativní sbírka pro Fond Sidus

Charitativní sbírka pro Fond Sidus

 


Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.února 2021 do 14.února 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.února 2021 do 14.února 2021


Odsunutí lyžařské výuky

Z důvodu vládního nařízení se odsouvá lyžařská výuka na Monínci (26.1.2021). Děkujeme za pochopení.


VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA: Učitel/ka MŠ

Učitel/ka MŠ - požadujeme odpovídající vzdělání a praxi, praxe výhodou na pozici vedoucí učitel/ka v MŠ dle §6, zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, předpokládaný nástup srpen 2021.
Kontakt: e-mailem: skola.suchodol@seznam.cz, Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram.


Informace k provozu škol od 18.11.2020