Aktuality

Dopravní hřiště

V pátek 17. 9. jsme jeli se školní družinou na dopravní hřiště do Příbrami. Nejdříve nám paní vyučující vysvětlila značky, které jsou na dopravním hřišti. Dále jsme se dozvěděli, jak se máme bezpečně chovat na silnici. Potom jsme si všichni vzali kola a jezdili. Řídili jsme se podle semaforu i podle policistky. Nejdříve byla policistkou paní vyučující, následně si roli vyměnili žáci  Johanka a Kryštof. Nakonec jsme měli hru, kdo nejdéle vydrží jezdit bez dopravního přestupku. Vyhrála Terezka z 2. ročníku. Když jsme skončili, zašli jsme si koupit zmrzlinu a jeli domů. Moc nás to všechny  bavilo a odpoledne jsme si užili.
Žáci ŠD

 

Dopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřiště

 


Canisterapie

Ve čtvrtek 14. 10. jsme v naší škole zažili zajímavou besedu s paní Monikou Posekanou, koordinátorkou občanského sdružení PESSOS. Sdružení se kromě jiného zabývá canisterapií, výcvikem psů, pomocí při výchově psů a dalším. Právě s tímto nás paní Posekaná seznámila. Jako pomocníky si přivedla tři psy: nejmenší bylo plemeno Shih-Tzu - Kája, další dlouhosrstá kolie – Bonnie , poslední a největší pyrenejský horský pes Adélka. Nejdříve jsme si říkali, jak se máme k pejskům chovat – hladit je, cvičit a odměňovat. Potom došlo na canisterapii a ukázky, spojené s ní. Canisterapie se zabývá kontaktem nemocného člověka se zvířetem, nejčastěji se používají psi (canis=pes). Kromě povídání jsme si mohli canisterapii vyzkoušet „na vlastní kůži“. To všechny bavilo nejvíce. Nakonec žáci pejsky odměnili pamlsky, které pro ně přinesli. Setkání s Monikou Posekanou a jejími pejsky se nám všem nejen líbilo, ale přineslo i mnoho zajímavých informací a prožitků. ZŠ Suchodol

Canisterapie Canisterapie Canisterapie Canisterapie


Zdravá 5

Zdravá 5

Dne 12. října přijely do naší základní i mateřské školy lektorky se vzdělávací programem v oblasti správné výživy     Zdravá 5, který je určený pro školy, školky i neziskové organizace po celé České republice a to zcela ZDARMA. Programy byly přizpůsobené věku dětí a také cílové skupině.

 Program Škola Zdravé 5 byl určen pro žáky 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli malé odměny Zdravé 5. Výuka probíhala v prostorách školy ve třídě. Škole byly poskytnuty zdarma i vzdělávací materiály pro další procvičování tématu.

Program Nakupování se Zdravou 5 byl určený pro žáky 3. - 5. ročníku základní školy. Pod vedením lektorky si žáci prošli deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěží – odpovídali na kvízové otázky a plnili praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy. Sami si také vyzkoušeli virtuální nákup na jedno jídlo dne. I tato výuka probíhala ve třídě a lektor si všechny potřebné pomůcky přivezl.

Program se všem žákům líbil a doufáme, že získané znalosti a dovednosti uplatní v reálném životě.

"ZDRAVÁ PĚTKA""ZDRAVÁ PĚTKA""ZDRAVÁ PĚTKA" 

 

 


Dýňování

 Dne 8. 10. se naše škola v rámci výtvarné výchovy pustila do dlabání dýní. Děti se na práci hrozně těšily a myslím si, že se jim i velmi povedla. Pod dětskýma rukama vznikl domeček pro skřítky, kočka, netopýr a mnoho dalších parádních strašáků.

Těšíme se na zítra, kdy v obci vypukne akce dýňování. Děti zde svoje výrobky představí a budou doufat, že některý z nich vyhraje.

DýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňováníDýňování


Techmania Plzeň 2021

Dne 30. 9. 2021 jsme již podruhé navštívili ZŠ i MŠ TECHMÁNII- SCIENCE CENTER v Plzni.

A co je to science center? Je to místo, kde se děti i dospělí hravě a nenásilně seznamují s přírodními vědami, technologiemi a světem kolem nás. Je to zhmotnění školy hrou: učí se, objevují, přicházejí na kloub různým zákonitostem, aniž by si to uvědomovali.

Ve volně přístupných expozicích jsme vyzkoušeli, jak se ovládá bagr, jakou rychlostí se pohybuje člověk v porovnání se zvířetem. Asi největším zážitkem pro děti bylo procházet pokoj s nakloněnou rovinou. Vyzkoušely si, jaké to je např. na potápějící se lodi a jak mohou vlastní vahou rozpohybovat kotvu. Z důvodu opatření COVID- 19 jsme nemohli absolvovat řízený program.

Ti z nás, kteří Techmánii již navštívili, nebyli smutní a s velkou chutí se „rozběhli“ na všechny strany, aby mohli hýbat, manipulovat, točit se všemi exponáty, anebo se stali přímo jejich součástí. Většina prvňáčků zde byla poprvé a seznamovala se s vědou a technikou na vlastní oči, vlasy a kůži.

V poledne jsme snědli oběd v místní restauraci a vydali se na zpáteční cestu do Suchodola.

Celkem se zúčastnilo 26 žáků ZŠ, 14 dětí MŠ a 5 pedagogů. Exkurze se nám velmi vydařila a těšíme se na mnoho dalších!

Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021Techmania Plzeň 2021