O Škole

Základní údaje o škole

Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram se sídlem v obci Suchodol je integrované zařízení. Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu, stala se příspěvkovou organizací obce Suchodol, která je jejím zřizovatelem. V jedné budově sídlí: mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola má dvě oddělení. V základní škole jsou dvě třídy s pěti postupnými ročníky a jedno oddělení školní družiny.

Základní školu a mateřskou školu navštěvují děti nejen ze Suchodolu, ale i z přilehlých obcí: z Lihy, Občova, Kotenčic, Dlouhé Lhoty, Pičína, a také rovněž z Příbrami. V současné době navštěvuje základní školu 26 žáků a mateřskou školu 31 žáků.

Na ZŠ Suchodol se vyučuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem "Škola tvořivého učení".

Základní údaje o škole