Aktuality pro rodiče

Dopis rodičům dětí MŠ od krajské hygienické stanice - AKTUALIZACE 1. 3. 2021

Dobrý den,

 

obdrželi jsme dnes od vedení  Mateřské školy Suchodol (dále jen „mateřská škola“), informaci o tom, že Vaše dítě bylo dne 24.02.2021 přítomno v mateřské škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, v rámci provozu mateřské školy. Jedná se o kontakt s další pozitivní osobou v daném kolektivu. Z tohoto důvodu se původně stanovená karanténa pro Vaše dítě prodlužuje do 6.3.2021 včetně.

 

Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění
COVID-19, 
 je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomkaRodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.

 

Pro ukončení karantény po 10 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je povinnost Vaše dítě nechat otestovat jedním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 06.03.2021 včetně.  Pokud Vaše dítě již absolvovalo test RT-PCR nejdříve 27.2.2021, není třeba ho provádět znovu.

 

 Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Na test je třeba se předem registrovat dle požadavků konkrétního odběrového místa.

 

Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám vystaví žádanku na test. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail. V případě nepřítomnosti lékaře může žádanku na PCR test vystavit KHS.

 

V případě pozitivního výsledku testu, bude dítě minimálně na 10 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti. Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 10 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujte o tom prosím ihned vedení školy a také mne na e-mailovou adresu  (hdm_pb@khsstc.cz).

 

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od prodělání onemocnění neuplynulo více než 90 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do mateřské školy nadále docházet (není-li z důvodu karantény zařízení celé uzavřené). Pokud tuto skutečnost vedení mateřské školy nezaznamenalo, např. v případě prodělání onemocnění v době vánočních prázdnin a podobně, bude nutné na tuto skutečnost vedení mateřské školy upozornit a případně i doložit – například SMS zprávou o pozitivitě dítěte nebo alespoň čestným prohlášením zákonných zástupců dítěte. Tuto informaci o 90 denní ochranné lhůtě Vašeho dítěte sdělte, prosím, také mně na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

Další praktické informace naleznete zde: http://khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace---co-nasleduje-jste-li-pozitivni--nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5834_5834_161_1.html

Děkuji. V případě nejasností mne prosím kontaktujte.

 

Daniela Novotná, DiS.

referentka oddělení hygieny dětí a mladistvých

pro okresy Příbram a Beroun

 

tel. 318622055

hdm_pb@khsstc.cz