Ceny stravného

Výše poplatků za stravné

Finanční limity pro nákup potravin jsou podle vyhlášky č.463/2011 SB. o školním stravování příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 s účinností od 1.11.2014 ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Suchodol stanoveny od 2. 9. 2019 následovně:

Celodenní stravování dětí v MŠ:

Věková skupina 3 – 6 let
přesnídávka:    7,-
oběd:    23,-
svačina:    7,-

Po celý den je zajištěn pitný režim.

Věková skupina 7 let
přesnídávka:    7,-
oběd:    27,-
svačina:    7,-

Po celý den je zajištěn pitný režim.

Strávníci ZŠ:
Věková skupina: 7 – 10 let
oběd:    27,-
Věková skupina: 11 – 14 let
oběd:    29,-


V Suchodole: 2. 9. 2020        Mužíková Vladimíra, vedoucí ŠJ