Pohled na školu v obci SuchodolPár slov o škole

Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram se sídlem v obci Suchodol je integrované zařízení. Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu, stala se příspěvkovou organizací obce Suchodol, která je jejím zřizovatelem. V jedné budově sídlí: mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola má dvě oddělení. V základní škole jsou dvě třídy s pěti postupnými ročníky a jedno oddělení školní družiny.